Vy på Lapporten på folkbildning Norrbotten

Styrelsen

 

Bo Olofsson ordförande Folkbildning Norrbotten

Bo Olofsson, Ordförande
bo.olofsson@framnas.nu

Maskrosor växer på Fortbildningnorrbotten
Nina Wennberg Styrelseledamot Folkbildning Norrbotten

Nina Wennberg, Styrelseledamot
nina.wennberg@studieframjandet.se

Daniel Nilsson rektor på Kalix folkhögskola

Daniel Nilsson, Styrelseledamot
daniel.nilsson@kalixfolkhogskola.se

Eva Rögde Styrelseledamot Folkbildning Norrbotten

Eva Rögde, Vice ordförande
eva.rogde@abf.se

Catrin Risen ledamot Folkbildning Norrbotten

Cathrin Risén, Styrelseledamot
catrin.risen@sv.se

Vy på Lapporten på folkbildning Norrbotten