Vy på Lapporten på folkbildning Norrbotten

 Välkommen till Folkbildning i Norrbotten

Vi är ett av 20 länsbildningsförbund i Sverige. Medlemmar i Länsbildningsförbundet är folkhögskolorna och studieförbundsorganisationerna. Länsbildningsförbundet sprider information och kunskap om folkbildningen och arbetar för samordning och samverkan för länets folkbildning.

Statens syften med stödet till folkhögskolor och studieförbund är att:

  1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
  2. Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
  3. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.
  4. Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.
Maskrosor växer på Fortbildningnorrbotten

Folkbildningen stärker och utvecklar samhället och demokratin

Kontakt

Norrbottens Bildningsförbund
Kråkbergsvägen 7
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 0920-26 68 14

Ordförande
Bo Olofsson
Mobil: 070-545 14 30

Gemensamt uttalande till den fria folkbildningens försvar, läs mer >>

Folkbildning är ett samlingsbegrepp för det fria bildningsarbetet. Den bedrivs bland annat inom folkhögskolor, studieförbund och föreläsningsföreningar. Syftet med folkbildning är att på ett demokratiskt och jämlikt sätt få medborgarna i samhället att ta till sig ny kunskap och nya värderingar genom exempelvis studiecirklar, konferenser och föreläsningar utanför den traditionella skolvärlden.

 

 

Vy på Lapporten på folkbildning Norrbotten