Vy på Lapporten på folkbildning Norrbotten

Dokument

 

Norrbotten är ett län med stora möjligheter men också med samhällsutmaningar som behöver adresseras i samverkan mellan aktörer. Med anledning av detta har Norrbottens bildningsförbund
och Region Norrbotten beslutat att ingå en överenskommelse om bildnings- och utbildningsverksamhet inom sju tematiska områden:
demokrati, integration, mångfald, kompetensförsörjning och arbetsmarknad, kultur, miljö, klimat och energi samt folkhälsa.

Överenskommelsen ska synliggöra och stärka folkbildningens roll i det regionala utvecklingsarbetet och är undertecknad av Region Norrbottens regionala utvecklingsnämnd och Norrbottens bildningsförbund. Målet är att tillsammans skapa långsiktig samverkan för de gemensamma samhällsutmaningarna som Norrbotten står inför. Läs mer >>

 

Kontakt

Norrbottens Bildningsförbund
Kråkbergsvägen 7
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 0920-26 68 14

Ordförande
Bo Olofsson
Mobil: 070-545 14 30

Vy på Lapporten på folkbildning Norrbotten