Vy på Lapporten på folkbildning Norrbotten

Folkhögskolor i Norrbotten

Det arbetssätt och den studieuppläggning som finns på folkhögskolorna är i första hand anpassade för vuxna. Folkhögskolorna är inte bundna till centralt fastställda läroplaner, utan bestämmer själva vilka kurser som skall finnas på skolan. Det innebär att de kan profilera sig ideologiskt såväl som pedagogiskt i Norrbottens län finns 7 folkhögskolor.

Den gemensamma ideologiska syn som finns hos folkhögskolorna är att sätta människan i centrum. De nya kunskaperna som fås genom studier på folkhögskolorna ger tillsammans med en stimulerande miljö utveckling för hela människan.

Temastudier och projektarbeten är en viktig del av undervisningen vid folkhögskolorna där kursdeltagarnas varierande livserfarenheter utgör en tillgång. Kurserna kombineras ofta med kultur- och fritidsaktiviteter.

Allmänna och behörighetsgivande kurser finns på samtliga folkhögskolor i länet. Det finns även ett rikt utbud av speciallinjer som rockmusiklinje och fritidsledarlinje. Korta kurser som anordnas på folkhögskolorna sker ofta i samverkan med andra aktörer inom olika folkrörelseorganisationer.

Skolformens frihet innebär att folkhögskolorna snabbt kan förändra, utveckla och anpassa kursutbudet efter olika utbildningsbehov. All undervisning är kostnadsfri och ger rätt till studiemedel från CSN. De flesta folkhögskolor har internat så att kursdeltagarna kan bo på folkhögskolorna under studietiden.

Klicka på respektive folkhögskola för mer information.

Kontakt

Norrbottens Bildningsförbund
Kråkbergsvägen 7
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 0920-26 68 14

Ordförande
Bo Olofsson
Mobil: 070-545 14 30

Vy på Lapporten på folkbildning Norrbotten