Vy på Lapporten på folkbildning Norrbotten

Studieförbund i Norrbotten

Studiecirkeln är den del av studieförbundens verksamhet som de flesta känner igen.  Många människor; barn, unga och äldre, deltar året runt i någon form av cirkelverksamhet. 

I Norrbottens län genomförs årligen tiotusentals studiecirklar med deltagare från alla våra fjorton kommuner. Att delta i en studiecirkel utvecklar hela människan, både intellektuellt och socialt. I cirkeln, som i livet, är alla olika men har här lika status. Alla har lika rätt och möjlighet att yttra sig. Studiecirkeln både demokratiserar och prövar kunskap kritiskt. I cirkeln växer kunskapen fram kollektivt genom att man samtalar och kan förklara för varandra. Studiecirkelarbetet är fritt och frivilligt.

Mångfalden är ett kännetecken på studieförbundens verksamhet. Det gäller profilering såväl som ämnen och själva aktivitetsformerna. Tillgängligheten på studiecirklar är unik i utbildnings- och kultursammanhang. På nästan alla orter i länet finns det möjlighet att gå i en studiecirkel.

Studiecirklarna anpassas till deltagarnas intressen, önskemål och förutsättningar vilket ger studiecirklarna både bredd och djup. En studiecirkel kan därför handla om studier från grundläggande nivå med baskunskaper till avancerad nivå inom specialområden.

En studiecirkel är en grupp människor som bestämmer sig för att skaffa sig mera kunskap inom ett visst område. Man arbetar i egen takt och strävar mot gemensamt mål. Den unika pedagogiska idén är att alla i gruppen skaffar sig och bearbetar fakta. Språk, datoranvändning, keramik och EU-frågor är några exempel på vad en studiecirkel kan handla om.

Gruppen som utgör deltagarna i studiecirkeln är vanligtvis 6-8 personer som träffas minst 3 gånger. Studiecirkeln måste ha en ledare som studieförbundet har godkänt. Det måste också finnas tillgång till, av studieförbundet, godkänt studie- och arbetsmaterial.

Inom studieförbundens verksamhet finns också olika kulturprogram. Ett kulturprograms innehåll kan vara varierande främst beroende av hur vi uppfattar kulturbegreppet. Vanligast är musikprogram, teaterföreställning, föreläsning eller utställning. Årligen samlas tiotusentals deltagare i publiken vid våra arrangemang runt om i länet.

Klicka på respektive studieförbund för mer information

Kontakt

Norrbottens Bildningsförbund
Kråkbergsvägen 7
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 0920-26 68 14

Ordförande
Bo Olofsson
Mobil: 070-545 14 30

Vy på Lapporten på folkbildning Norrbotten