Vy på Lapporten på folkbildning Norrbotten

Organisation

Norrbottens Bildningsförbund ska på sina medlemmars uppdrag verka som folkbildningens samverkansorganisation på sätt som medlemmarna beslutar.
Norrbottens Bildningsförbund är ett regionförbund till Studieförbunden i samverkan inom Norrbottens län. Norrbottens Bildningsförbund är de regionala studieförbundens och folkhögskolornas intresse- och branschorganisation för att främja folkbildningen i samhället.

Folkhögskolor och studieförbunden

Kärnan i folkbildningen i Norrbotten är folkhögskolorna och studieförbunden.  Folkhögskolorna har en studieform för vuxna med företräde för sökande som har kort skolutbildning. Den frihet som folkhögskolorna har att utforma sina kurser utifrån skolans egen inriktning och profil ger stora möjligheter för kursdeltagarna att påverka studierna utifrån förkunskaper, intressen och behov. Utmärkande för studier vid en folkhögskola är att man arbetar med mindre och mer sammanhållna studiegrupper och utgår från deltagarna. Studiebesök, grupparbeten och studieresor är vanliga på folkhögskolorna.

I Norrbotten finns 7 folkhögskolor som ägs och drivs av rörelser eller andra organisationer.

Studieförbunden har sin egen profilering beroende på de folkrörelser och organisationer som är medlemmar i respektive förbund. Det finns 9 statsbidragsberättigade studieförbund enligt folkbildningsförordningen. SISU Idrottsutbildarna har egen statsbidragsförordning. Studiecirkeln är den dominerande verksamheten för studieförbunden och bedrivs i de mest skiftande ämnen. Kulturprogram av olika slag är den andra stora verksamheten för studieförbunden.

Länsbildningsförbundet

Folkbildning Norrbotten vill tydliggöra och stärka folkbildningens roll i det regionala utvecklingsarbetet.

Folkbildning Norrbotten är regional part och företrädare för folkbildningens branschsamverkan med uppgift att öka och bredda dialogen mellan folkbildningen och offentlig sektor samt andra samhällsbyggande aktörer.

Folkbildning Norrbotten ska främja medlemmarnas folkbildningsarbete genom:

  • Omvärldsbevakning och omvärldsanalys
  • Kommunikation och opinionsbildning
  • Organisationsövergripande relationer/avtal
  • Intern kompetensutveckling

Kontakt

Norrbottens Bildningsförbund
Kråkbergsvägen 7
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 0920-26 68 14

Ordförande
Bo Olofsson
Mobil: 070-545 14 30

Vy på Lapporten på folkbildning Norrbotten