Folkbildning i Norrbotten

Välkommen till Folkbildning i Norrbotten

Vi är ett av 20 länsbildningsförbund i Sverige. Medlemmar i Länsbildningsförbundet är studieförbunds-organisationerna och folkhögskolorna.

Länsbildningsförbundet sprider information och kunskap om folkbildningen och arbetar för samordning och samverkan för länets folkbildning.

Kontakt

Norrbottens Bildningsförbund
Kråkbergsvägen 7
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 0920-26 68 14

Ordförande
Bo Olofsson
Mobil: 070-545 14 30